Zibakadeh, schoonheidsspecialiste, Landsmeer, schoonheidssalon

Privacy Verklaring

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacy verklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met uw persoonsgegevens doen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zibakadeh neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
Zibakadeh verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U op te kunnen nemen in ons salonsoftware systeem om bezoeken aan onze salon te registreren op basis waarvan wij u beter van dienst kunnen om u te adviseren voor een juiste behandeling door de mogelijkheid historische gegevens te kunnen ophalen en te bekijken
 • We sneller een afspraak kunnen maken voor een behandeling in ons salonsoftware systeem
 • U te kunnen informeren als door onverwachte omstandigheden een gemaakte afspraak door ons niet uitgevoerd kan worden
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen, appen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zibakadeh bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden na opzegging van de dienst bij Zibakadeh of als u ons verzocht heeft de persoonsgegevens uit onze systemen te verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zibakadeh en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@zibakadeh.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Zibakadeh wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zibakadeh verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Zibakadeh verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u alleen als u die aan ons gegeven heeft in het kader van de dienst/behandeling die wij aan u leveren en na uw gegeven toestemming.

Geautomatiseerde besluitvorming
Zibakadeh neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zibakadeh verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Zibakadeh blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Zibakadeh gebruikt alleen statistische cookies met een puur analytische functionaliteit om het aantal bezoekers aan de website te kunnen vaststellen. Er wordt niets verzameld om gerichte reclame-uitingen te kunnen geven.

Contactgegevens
Schoonheidssalon Zibakadeh
Eigenaar: Sheida Shams
Noordeinde 128a
1121 AL Landsmeer
06-82224385
info@zibakadeh.nl

Landsmeer, 1 december 2021